Den som arbetar med barn har ett ansvar att anmäla oro om att ett barn utsätts för våld till socialnämnden i den kommun barnet bor i. Alla har möjlighet att göra en orosanmälan och på det sättet ta ansvar för barnets rätt till skydd från våld. 

Det går att jobba förebyggande mot våld på många sätt. Ett sätt är att skapa trygga miljöer för barn, till exempel i utformningen av skolor, bostadsområden och parker. Det är också viktigt att jobba förebyggande mot kränkningar på nätet, till exempel i skolan.

Barns råd till vuxna

Barnombudsmannen har frågat barn som har erfarenhet av våld i familjen vilka råd de vill ge till vuxna som möter barn.

Barns råd till socialtjänsten 

 • Visa förståelse.
 • Ge förvarning innan omplacering.
 • Håll koll på syskon som är kvar hemma.
 • Lyssna och sätt dig in i barnets situation.
 • Låt barnet få förklara själv.
 • Låt barnet delta i beslut.

Barns råd till skolan

 • Sätt upp kameror på skolan.
 • Skolan ska informera om våld.
 • Det måste finnas en kurator, helst flera.
 • Sätt tydliga regler och gränser.
 • Lär lärarna att upptäcka psykisk mobbning.
 • De vuxna måste ta ansvar och säga till igen och igen.
 • Ta kontakt med föräldrarna.

Barns råd till rättsväsendet

 • Lägg inte förhandlingar och möten på skoltid.
 • Skaffa bättre kunskap om barn och unga.
 • Ta fram information för barn om hur det går till.
 • Låt barnet få träffa målsägarbiträdet före förhandlingen.
 • Byt inte åklagare och polis under förundersökning/rättegång.
 • Ge barnet stöd av en psykolog under rättsprocessen.

Reflektera 

Ta en stund och reflektera över följande fråga

Hur säkerställer du barns rätt till skydd — genom direkt kontakt med barn eller på en strategisk nivå?

Dessa artiklar berör föräldrarnas ansvar

Artikel 5: Föräldrarnas ledning

Artikel 9: Rätt att inte skiljas från sina föräldrar

Artikel 10: Rätt till familjeåterförening

Artikel 11: Skydd mot olovligt bortförande

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

Artikel 21: Adoption

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen