Sammanfattning

I det här avsnittet har vi gått igenom de rättigheter i barnkonventionen som stärker barnets rätt till skydd. Avsnittet har bland annat handlat om att: 

 • Barnet enligt barnkonventionen har rätt till skydd mot alla former av våld, skada, övergrepp, vanvård eller försumlig behandling. Barn har också rätt till skydd mot att bevittna våld.
 • Den som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla oro om ett barn till socialnämnden. Alla har en möjlighet att göra en orosanmälan för att säkerställa barnets rätt till skydd.
 • Det är viktigt att veta att vissa grupper av barn har en ökad risk att utsättas för våld. Detta för att kunna ge barnen det stöd och skydd de har rätt till.
 • Det går att jobba förebyggande mot våld på många sätt. Ett sätt ar att skapa trygga miljöer för barn, till exempel i utformningen av skolor, bostadsområden och parker.

Reflektera

Här är en sammanställning av de reflektionsfrågor som finns i detta avsnitt gällande barnets rätt till skydd.

Reflektera över vad barns rätt till skydd innebär i ditt arbete

 • Arbetar du med barn som kan utsättas för någon form av våld? På vilket sätt?
 • Hur säkerställer du barns rätt till skydd — genom direkt kontakt med barn eller på en strategisk nivå?

Fördjupning 

Källor och tips för fördjupning

Barnombudsmannens årsrapporter:

 • Utanförskap, våld och kärleken till orten (2018)
 • Välkommen till verkligheten (2015)
 • Bryt tystnaden (2014)
 • Från insidan (2013)
 • Signaler (2012)

Originalcitaten har redigerats för att sätta dem i sitt sammanhang i utbildningen.

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer

 • Nummer 13: Barnets rätt till frihet från alla former av våld. Våld mot barn berörs i flera av de allmänna kommentarerna.

Du kan också läsa FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige på barnombudsmannens webbplats.

Säkerhet på nätet (Skolverket):

På Skolverkets sida Säkerhet på nätet finns information om hur det går att jobba med elevers säkerhet på nätet.

 

Fortsätt med barnrättsarbetet

Jobbar du på en myndighet eller i en kommun eller region och vill sätta igång att utveckla ert barnrättsarbete? Då finns Barnrättsresan. Det är ett processtöd som hjälper såväl myndigheter som kommuner och regioner att komma vidare i arbetet med att tillämpa barnkonventionen. 

Gå till Barnrättsresan