En introduktion till barnkonventionen

Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Materialet ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och är tänkt som en introduktion till dig som precis ska börja utveckla barnrättsarbetet i en verksamhet. 

Åtta avsnitt 

För att göra rättigheterna i barnkonventionen lättare att ta till sig har vi i detta material delat in dem i åtta avsnitt. Varje avsnitt tar ungefär 10-15 minuter att gå igenom.

Avsnitten är fristående och följer ingen särskild kronologisk ordning. Är barnkonventionen ny för dig kan de tre första avsnitten vara bra att börja med. De tar bland annat upp de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och ger en övergripande bild av barnkonventionen. De tre avsnitten är: 

  • Vad är barnkonventionen?
  • Ansvar och genomförande 
  • De fyra grundprinciperna

Du kan också välja att fördjupa dig i något av de teman som utgår från rättigheterna nedan: 

  • Barns demokratiska rättigheter 
  • Barns rätt till utveckling
  • Barns rätt till familj 
  • Barns rätt till skydd
  • Barns rätt till skydd 

Alla avsnitt har reflektionsfrågor. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderar vi samtal i grupp kring dessa frågor.

Gå vidare med barnrättsarbetet 

När du och dina kollegor har de grundläggande kunskaperna om barnkonventionen kan ni arbeta vidare med processtödet Barnrättsresan. Genom detta stöd får ni kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom er verksamhet. Processtödet är uppbyggt för att kunna användas både av de som är i början av sitt barnrättsarbete och de som kommit lite längre.

Gå till Barnrättsresan