En illustration föreställande en flicka som sitter på en skateboard

Barnets rätt till privatliv

I privatlivet ingår både den fysiska miljön men också barnets relationer och kommunikation med andra. Det betyder till exempel att ingen får öppna barnets post eller mejl. Barnet har också rätt att skyddas mot kränkningar på nätet.

Barn berättar om vikten av privatliv

Reflektera

Reflektera över barnets rätt till privatliv

  • Hur tror du att ett barn påverkas av de inskränkningar i privatlivet som barnen i exemplen ovan berättar om?
  • Tänk på att även om barnen upplever sig vara utsatt för en rättighetskränkning, har vårdnadshavare och personal ansvar för att skydda ett barn. I vissa situationer kan det vara befogat att ingripa i privatlivet.

Artiklar i barnkonventionen

Denna artikel berör barnets rätt till privatliv

Artikel 16: Rätt till privatliv

Barnet har rätt till privatliv. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens. Barn får inte heller utsättas för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.


Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen