En illustration föreställande ett frågetecken

Sammanfattning

I det här avsnittet har vi gått igenom de rättigheter i barnkonventionen som gäller barnet demokratiska rättigheter. Avsnittet har bland annat handlat om att:

  • Enligt barnkonventionen har barnet rätt till sin egen identitet. Barnet har också rätt till de grundläggande friheterna och att aktivt delta i samhället
  • Barn har rätt att göra sin röst hörd och det betyder i praktiken att de har rätt till delaktighet. Det räcker inte att bara göra barn delaktiga vid enstaka tillfällen – det måste vara en återkommande process.
  • Barn från minoriteter eller urfolk har rätt till sitt kulturliv, religion och språk.

Reflektera

Här är en sammanställning av de reflektionsfrågor som finns i detta avsnitt gällande barnets demokratiska rättigheter.

Reflektera över barnets demokratiska rättigheter

Identitet

  • Vad upplever du har format din identitet och på vilket sätt har det varit viktigt?

Delaktighet

  • Hur lyssnar du till barn inför att du fattar beslut eller genomför åtgärder i ditt arbete?
  • Hur kan du göra barn delaktiga i dina arbetsprocesser i ett tidigare skede?

Barnets rätt till privatliv

  • Hur tror du att ett barn påverkas av de inskränkningar i privatlivet som barnen i exemplen berättar om?
  • Tänk på att även om barnen upplever sig vara utsatt för en rättighetskränkning, har vårdnadshavare och personal ansvar för att skydda ett barn. I vissa situationer kan det vara befogat att ingripa i privatlivet.

Fördjupning

Källor och tips för fördjupning

Barnombudsmannens årsrapporter:

  • Bakom fasaden - Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar (2011)

Originalcitaten har redigerats för att sätta dem i sitt sammanhang i utbildningen.

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer:

  • Nummer 12: Barnets rätt att bli hörd

Du kan läsa FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige på barnombudsmannens webbplats.

 

Fortsätt med barnrättsarbetet

Jobbar du på en myndighet eller i en kommun eller region och vill sätta igång att utveckla ert barnrättsarbete? Då finns Barnrättsresan. Det är ett processtöd som hjälper såväl myndigheter som kommuner och regioner att komma vidare i arbetet med att tillämpa barnkonventionen.

Gå till Barnrättsresan