FN:s barnrättskommitté har lyft fram fyra rättigheter i barnkonventionen som konventionens grundprinciper.

Dessa rättigheter är:

  • lika rättigheter och ickediskriminering
  • barnets bästa
  • liv och utveckling
  • delaktighet och inflytande.

Grundprinciperna kan ses som barnkonventionens grundläggande värderingar och barnsyn.

Alla rättigheter vilar på grundprinciperna 

Alla artiklar i barnkonventionen har samma värde och är beroende av varandra. Det betyder att grundprinciperna inte har ett högre värde än övriga rättigheter.

Grundprinciperna kan beskrivas som fyra pelare som övriga artiklar vilar på, eller som glasögon som övriga rättigheter ska läsas igenom. Grundprinciperna ska alltid beaktas i frågor som rör barn.