Det är viktigt att alltid se grundprinciperna som en helhet som stärker varandra i alla frågor som rör barn.

I den här filmen får du lyssna till en pojke med erfarenhet av våld i hemmet och vårdnadstvister. Ha grundprinciperna i åtanke då du tar del av hans berättelse.

Ett lotteri

Reflektera

Hur ser du att pojkens erfarenheter hade kunnat vara annorlunda om de yrkesverksamma systematiskt hade arbetat utifrån barnkonventionens grundprinciper?