Sammanfattning

I det här avsnittet har vi gått igenom de rättigheter i barnkonventionen som stärker barnets rätt till familj. Avsnittet har bland annat handlat om att: 

  • Barnet har rätt till båda sina föräldrar om det är för barnets bästa, eller alternativ omvårdnad från andra vårdnadshavare.

  • Barnkonventionen erkänner att föräldrarna eller andra vårdnadshavare har det huvudsakliga ansvaret för barnets ledning och utveckling.

  • Barnets rätt till familj är just en rättighet. Det betyder att barnet inte alltid behöver vara med sin familj.

  • Barn har rätt att inte skiljas från sina föräldrar och rätt till återförening om barnet har separerats från sina familjemedlemmar.

Reflektera

Här är en sammanställning av de reflektionsfrågor som finns i detta avsnitt gällande barnets rätt till familj.

Reflektera över vad barns rätt till skydd innebär i ditt arbete

  • Hur kan du, i ditt arbete, stödja föräldrar för att barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda?

  • Vilka situationer eller barn berör ditt arbete?

  • Hur kan du arbeta för att barn får sin rätt till familj tillgodosedd på bästa sätt?

Fördjupning 

Källor och tips för fördjupning

Barnombudsmannens årsrapporter och publikationer:

  • Vi lämnade allting och kom hit (2017)
  • Signaler (2012)
  • ”För alla familjer kan se olika ut”, Barnombudsmannens skrivelse till utredningen om faderskap och föräldraskap.

Originalcitaten har redigerats för att sätta dem i sitt sammanhang i utbildningen.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Inspektionen för vård och omsorg har information för barn som är placerade om rätten till familj.

Du kan läsa FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige på barnombudsmannens webbplats.

Fortsätt med barnrättsarbetet

Jobbar du på en myndighet eller i en kommun eller region och vill sätta igång att utveckla ert barnrättsarbete? Då finns Barnrättsresan. Det är ett processtöd som hjälper såväl myndigheter som kommuner och regioner att komma vidare i arbetet med att tillämpa barnkonventionen. 

Gå till Barnrättsresan