Reflektera över vad barnkonventionen säger och vad det kan innebära för dig i ditt arbete. Här följer fyra exempel på yrkessituationer där barns rättigheter ska finnas med i underlag och beslut.

Exempel från yrkeslivet 

Barns råd till vuxna 

Barnombudsmannen har pratat med barn från hela Sverige om hur de upplevt att professionella har tagit sitt ansvar och stöttat upp när barnen befunnit sig i utsatta situationer. Barnen har också fått ge sina perspektiv och råd på hur vuxna kan bli bättre på att tillgodose barns mänskliga rättigheter.

Här får du ta del av barns råd till dig som yrkesverksam så att du kan ta ditt ansvar för att säkerställa barns rättigheter.

När skolmiljön inte är trygg 

Enligt barnkonventionen ska barn skyddas mot våld, diskriminering och annan kränkande behandling. Det står också med i till exempel skollagen och diskrimineringslagen. Trots detta beskriver barn som Barnombudsmannen pratat med, en skolmiljö där fysiskt och psykiskt våld är ständigt närvarande.

Det här vill barn säga till dig som har makt att förändra miljön i skolan:

 • De vuxna måste ta ansvar och säga till igen och igen.
 • Lär lärarna att upptäcka psykisk mobbning.
 • Det måste finnas en kurator, helst flera.
Det är ganska vanligt att lärare säger att mobbning inte existerar för att de själva inte har sett något. De säger att man ska komma till dem men sen finns de inte där när man väl kommer. Det blir lite dubbelt.
Berättat av ett barn

När skyddet mot våld brister 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld. Trots det finns det barn i Sverige som utsätts för våld av sina föräldrar eller andra vuxna i deras närhet. Det här behöver du som möter barn med erfarenhet av våld i nära relationer tänka på: 

 • Lyssna och ta barnet på allvar
 • Våga fråga om våld
 • Anmäl direkt
 • Ge information direkt till barnet
 • Utbilda lärare, myndighetspersonal och andra vuxna om våld och sexuella övergrepp.

 

När pengarna inte räcker 

Enligt barnkonventionen har barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Barnombudsmannen har pratat med barn i familjer där pengarna inte räcker till.

Det här vill barnen säga till dig som har makt att förändra:

 • Allt måste vara gratis i skolan.
 • Man borde alltid följa upp situationen och prata enskilt med barnet när familjen får ekonomiskt stöd under lång tid.
 • Peppa för framtiden
Det är bra att man får låna skridskor på gympan, så att man slipper sitta där och göra ingenting.
Berättat av ett barn

Reflektera

Ta en stund och reflektera över följande frågor

 • På vilket sätt påverkas barn av ditt arbete och vilka barn påverkas av de beslut du fattar?
 • Vilka rättigheter i barnkonventionen är extra viktiga i ditt arbete?
 • Vad skulle det i din arbetsroll innebära att ”sätta sig på en mindre stol”
 • På vilket sätt behöver ni utveckla er verksamhet för att barnkonventionen ska gå från teori till praktik?